Certificering

Brink is een volledig ISO 9001 gecertificeerd bedrijf. Hieronder ziet u een overzicht van al onze vestigings- en milieucertificaten die geheel volgens de wettelijk normen regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt worden.


EUCertPlast

Brink Recycling is er trots op in het bezit te zijn van de EuSetPlast certificering via KIWA, een organisatie die vergelijkbaar is met de Duitse TÜF. Medio 2023 zijn er slechts enkele  bedrijven in Nederland die aan de eisen voor deze zware certificering voldoen.


ISO 9001

Een wereldwijd gehanteerde normering die eisen stelt aan het kwaliteitsbeheer van een organisatie of bedrijf. Men toetst onder meer klantgerichtheid, hoe betrokken medewerkers en directie zijn bij het bedrijf, de benadering van de diverse processen binnen het bedrijf en de manier waarop men relaties beheert en benadert.


MRF keurmerk

De Metaal Recycling Federatie toetst de aangesloten leden jaarlijks via een certificerende instantie. Hierbij wordt op een zestal punten gecontroleerd. Van de aanwezigheid van alle (milieu)vergunningen en administratieve organisatie, via controle van bedrijfsruimte, machines, transportmiddelen en personeel, tot productie en transport.


OBM milieuvergunning

De gemeente is meestal de aangewezen instantie om een Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets te verstrekken. Lid 2 daaruit regelt het omgaan met kunststoffen en bepaalt of deze activiteiten op een bepaalde locatie toegestaan zijn.


NIWO

De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie regelt alle vergunningen voor activiteiten rond het transport van goederen. Men toetst daarbij op kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging.


OVAM

Voor onze Belgische relaties vormen we eveneens een vertrouwd adres, omdat de Vlaamse overheid een dossier bijhoudt van de kunststoffen die wij verwerken.VAL-I-PAC

Deze Belgische instelling verzamelt informatie over de hoeveelheden verpakkingsafval die door recyclingbedrijven wordt ingezameld en gerecycled en heeft tot doel de klanten te begeleiden in hun transitie naar een circulaire economie voor bedrijfsmatige verpakkingen.